ØSTGRØNLAND

Jubilæumsekspedition til Tasiilaq

Ammassalik3.jpg (54277 bytes)

  Foredrag:

 

Udvalget for vandreturisme i Grønland udsendte i juli 1994 en 20 mand stor ekspedition til Ammassalik på Grønlands østkyst med det formål at beskrive og kortlægge et ca. 2500 kvadratkilometer stort fjeldterræn på henholdsvis Ammassalik Ø og fastlandet nord for øen.

Ekspeditionsdeltagerne var delt i 4 grupper, der hver rekognoscerede et nærmere angivet område ved gennemvandring af dette. Resultatet af ekspeditionen blev en vandreguide over området samt nye kort i målstok 1:100.000 baseret på eksisterende flyfotos og de iagttagelser, der var gjort under vandringerne. Der var ikke siden 1932 foretaget opmålinger i området, og de kort, Kort- og Matrikelstyrelsen råder over, er uegnede til fjeldbrug.

Foredraget omhandler de mangeartede oplevelser under den månedlange ekspedition.

 

1½ times foredrag ledsaget af et smukt lysbilledshow.

 

<= Ønsker du at læse om andre foredrag, så klik på en titel i søjlen til venstre!

                                                                                          
   
Tilbage til forsiden

 

Ammassalik1.jpg (114016 bytes)

 

Ammassalik.jpg (165143 bytes)

"At rejse er at leve!"

Kontakt os:

Jette og Walther J. Christensen, Kirkebakkegårdsvej 64, 3540 LYNGE

Telefon 48 18 81 60 eller på mail walther.jette@mail.dk

Klik og læs mere

Hærvejen

Europa til fods

Grønland

Vestindien

Madeira og Azorerne

Corsika

Vandringer i Nepal

Ladakh

Indonesien

Sulawesi

Borneo
På rejse i Kina
Silkevejen
Mongoliet
Mayafolket i Mexico
Inkafolket i Peru
Påskeøen

                                                                                                                                                        © 2005 W.J.CONSULT